vrijdag 21 maart 2014

Met iPad op Pad, 2 ½ jaar verder….


Als ict coördinator en docente geschiedenis ben ik nu ongeveer 2 ½ jaar bezig met het lesgeven met een iPad, het coördineren van dit project, uitbreiding van docenten en leerlingen die met dit tablet werken en een Master Evidence Based Innovation in Teaching. De ervaringen van docenten en leerlingen delen we op dit blog en ook plaatsen we regelmatig eindproducten van onze leerlingen.
Voor de projecten die ik samen met mijn leerlingen op dit moment uitvoer, wil ik u verwijzen naar het blog van het Selfie project van atheneum 3 en het blog van Code-R van havo 3.
Inmiddels ben ik voor wat betreft mijn studie bezig met de master thesis en heb ik in mijn derde paper al enkele onderzoeksresultaten kunnen presenteren voor het werken met een iPad voor het vak geschiedenis op 3 havo en 3 atheneum middels de evidence based onderzoekmethode.
In mijn master thesis zal het onderzoek worden uitgebreid met de resultaten van de  vakken Duits (kijk- en luistervaardigheid) en Engels (leesvaardigheid).
Op dit moment zijn er op onze school ongeveer 90 leerlingen die werken met een iPad en 13 docenten (onder- en bovenbouw en diverse vakken) en zijn we bezig met plannen voor schooljaar 2014 – 2015.

woensdag 22 januari 2014

Werken met de iPad, dhr. Heinemans


Of ik een stukje wil schrijven in het blog van de iPadklas? Natuurlijk wil ik dat, maar wat is de boodschap die ik heb? Wat vind ik van het werken met de iPad? Heeft het alleen maar voordelen of kom ik ook nadelen tegen?


Om maar met de deur in huis te vallen: ik vind het moeilijk. Ik repareer computers van vrienden en collega’s, ben een iPhonegebruiker van het eerste uur, had altijd een iPod en zowel met Windows als OSX kan ik overweg. Het werken met een iPad in de klas zal dus wel een makkie worden. Technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving en dus is integratie in het onderwijs een volgende logische(?) stap. Daarnaast vind ik dat ik als lid van de schoolleiding van dichtbij moet ervaren of en hoe een device een les kan verrijken.


Tot zover de verwachtingen. In de praktijk verloopt het allemaal wat stroever. Natuurlijk zie ik de voordelen: ik heb weinig kopieerwerk, bereik mijn leerlingen van A3A snel,  zij raken geen aantekeningen meer kwijt en als er een les verschoven wordt, hebben ze meestal toch de juiste ‘ boeken’ bij zich.


Toch merk ik ook dat ik moeite heb met het onbekende: leerlingen zijn sneller afgeleid, communiceren onopvallender (voor mij in ieder geval) met elkaar. Daar waar je vroeger als docent zag dat een leerling een briefje doorgaf aan een andere leerling voorzien van lachwekkende tekst, daar zie ik nu alleen maar leerlingen grijnzen naar elkaar, niet wetende wat de boodschap was, wie de ontvanger is, maar vooral wie de ontvanger is.

Maar goed, je kunt als docent nu eenmaal niet alles onder controle hebben.

Tot nu toe gebruik ik de iPad voornamelijk als digitaal boek, iets wat ik dit schooljaar nog wil uitbreiden. Binnenkort starten we met spreekbeurten en wat is er mooier om aan het eind van de spreekbeurt de leerlingen om hun mening te vragen op een interactieve manier? Met één druk op de knop de sterke en de zwakke punten van de spreker op het bord. Want kritiek geven, is ook  iets wat ik leerlingen wil leren. Helaas merk ik in de praktijk dan men dit moeilijk vindt, tenzij het kritiek is die de docent betreft. Vragen in het verleden aan leerlingen wat zij van een spreukbeurt vonden, leverde te vaak een gemompeld “ja, was wel goed” op.  Met behulp van de iPad hoop ik de drempel tot het leveren van terechte kritiek naar elkaar toe te verlagen.


Verder ben ik erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van collega Bröcheler. Hieruit zal moeten blijken of het werken met een device aantoonbaar betere resultaten oplevert.  Ongeacht de uitkomst van dit onderzoek is mij nu al duidelijk dat niet alleen de leerlingen deze uitkomsten zullen beïnvloeden, maar het met name de bevlogen docent is die een groot stempel zal drukken op de uitkomsten.  Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

I. Heinemans
teamleider brugklassen en docent Nederlands

maandag 6 januari 2014

iPad project Wiskunde, dhr. H. Kusters


iPad project Wiskunde
Klas A2A
H. Kusters
schooljaar 2013-2014


Sinds dit schooljaar doet wiskunde in klas A2a ook mee aan de pilot “Met de ipad op pad”. Toen mij gevraagd werd om mee te doen, heb ik meteen “ja” gezegd. Ik ben namelijk heel erg benieuwd welke meerwaarde een tablet voor het leren van wiskunde uiteindelijk kan hebben. Tijdens het eerste trimester zijn we in de wiskundeles vooral oriënterend en onderzoekend met de ipad bezig geweest. We hebben tot nu toe voornamelijk gekeken welke apps geschikt zijn voor het wiskunde-onderwijs. Hieronder volgt een verslag van de activiteiten die we tot nu gedaan hebben.
Meteen vanaf het begin gebruiken de leerlingen een pdf-kopie van het wiskundeboek op de ipad. Dit is natuurlijk al een voordeel. Geen zware boeken meeslepen en altijd je boek bij je. Het “digitale”boek werd verstrekt via de app “Dropbox”. Vanaf het volgende trimester zullen we gaan kijken of we met de app “Pdf-expert” ook aantekeningen in het digitale boek kunnen gaan maken.

De eerste app die de leerlingen al snel hadden gevonden was “My script calculater”. Door middel van handschriftherkenning geeft deze app het antwoord van een berekening die je op de ipad hebt geschreven. Tijdens de reken- en wiskundelessen gebruiken de leerlingen deze app vaak om zelf gemaakte berekeningen en antwoorden te controleren.In de rekenlessen maken we gebruik van een digitale interactieve rekenmethode “Rekenblokken”. Dit is een digitale interactieve rekenmethode waarin de docent de resultaten van de leerlingen kan volgen. Jammer genoeg is deze methode nog niet beschikbaar in een app. Maar met behulp van de hulpapp “Puffin” kunnen de leerlingen deze methode in de klas toch op hun ipad gebruiken. Helaas is het huidige wifi-netwerk ontoereikend en kunnen we deze activiteit niet altijd optimaal inzetten. Hopelijk krijgen we op school snel een goed werkend wifi-netwerk.Om te controleren of de leerlingen de leerstof begrepen hebben, gebruik ik de response-software van het digibord. De leerlingen geven met de ipad antwoord op meerkeuze en/of open vragen die ze op het bord en op hun ipad zien. Als alle leerlingen de antwoorden op de vragen hebben gegeven, krijgt de docent een overzicht van de resultaten per vraag en van de hele toets. Op deze manier kun je heel snel zien welke leerlingen welke onderdelen nog niet goed begrepen hebben.
 


Tijdens de wiskundeles gebruiken we ook de app “Proconnect”. Met deze app kunnen leerlingen contact maken met het digibord. Leerlingen geven bijvoorbeeld antwoorden op meerkeuze of goed/fout-vragen die de docent op het bord heeft gezet. Ook kan de docent hiermee een op het digibord klaargezette of geschreven opdracht doorsturen naar de ipads van alle leerlingen. Nadat de leerling de opdracht heeft uitgewerkt op de tablet sturen ze dit weer terug naar het bord. De docent kan op deze manier de uitwerkingen van leerlingen op het bord vergelijken en bespreken. Door deze mogelijkheid wordt de interactiviteit binnen de klas veel groter.
Met deze app kun je ook met behulp van een spelvorm de rekenvaardigheid aanleren. De “muizenrace” is bijvoorbeeld een wedstrijd waarin je door snel goede antwoorden te geven op hoofdrekensommetjes winnaar kunt worden.


Een andere activiteit die we dit trimester zijn gestart is het maken van uitlegfilmpjes door de leerlingen. Met behulp van de app “Educreations” maken leerlingen nadat de leerstof is uitgelegd èn verwerkt zelf een uitlegfilmpje. Met deze leeractiviteit spreek je bij de leerling een hoger leerniveau aan. Hieronder zie je een geweldig voorbeeld.


Met behulp van de site “AlgebraKIT-trainer” kunnen leerlingen eindeloos algebraïsche vaardigheden oefenen. “AlgebraKIT-trainer” is een gratis online Computer Algebra Systeem voor het trainen van de algebraische vaardigheden. Het programma genereert oefenopgaven en geeft ook de uitwerkingen. De leerlingen kiezen uit een menu de algebraische vaardigheid die ze willen gaan oefenen. Ze genereren een opgave en maken deze op papier. Met de “AlgebraKIT-trainer” kunnen ze de uitwerkingen controleren.
Ter voorbereiding op het bestuderen van het proefwerk in de proefwerkweek hebben leerlingen met behulp van de app “iMindMap” een overzicht van de leerstof gemaakt. Hieronder staan enkele resultaten van de mindmaps gemaakt door leerlingen.

Tijdens de meetkundelessen hebben we gebruik gemaakt van de app “Geogebra”. Met deze app kun je o.a. meetkunde inzichtelijker  maken. Zo kun je bijvoorbeeld de middelloodlijnen van een driehoek tekenen en zien dat de middelloodlijnen van een driehoek door één punt gaan. Indien je de vorm van de driehoek veranderd zullen de middelloodlijnen door één punt blijven gaan. Je kunt met deze app ook grafieken van formules tekenen en manipuleren. We zullen dit in het volgende trimester gaan gebruiken.
 zondag 8 december 2013

Van het Going back to school project via het Happiness Project naar het Readbox ProjectWe zijn inmiddels al weer een aantal maanden geleden gestart met het schooljaar
2013 -2014 en zitten nu zo tegen het einde van het kalenderjaar aan. De dagen worden korter, maar onze leerlingen zitten niet stil achter hun iPad... integendeel, de tweede en derde klassen zijn volop bezig met het vak Engels.


Eind augustus werden nieuwe iPads uitgedeeld aan de leerlingen van A2A. En vrij vlug zijn we begonnen aan het Going back to school project. De leerlingen hebben een Amerikaanse tekst gelezen en beluisterd. Deze tekst ging erover dat het voor leerlingen eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk is om na twee maanden zomervakantie weer naar school te gaan. Je moet immers na zeven weken vrijheid weer in het schoolritme komen: elke dag vroeg opstaan, je kunnen concentreren tijdens de lessen en na school weer aan de slag gaan met je huiswerk. In de tekst werd ook een aantal tips gegeven om de leerlingen op weg te helpen in dit nieuwe schooljaar. De leerlingen zijn vervolgens in groepjes aan de slag gegaan. Elk groepje heeft een poster ontworpen met 10 gouden tips voor een succesvol schooljaar. Na enkele weken konden we zes prachtige posters laten afdrukken. Ze zijn te bewonderen in lokaal SC119.Met al deze goede tips op zak zijn we gestart met het Happiness Project. Geluk; iedereen lijkt er wel naar op zoek, maar wat is het eigenlijk ? Door middel van een tekst werden de leerlingen aan het denken gezet. Nadat de leerlingen voor zichzelf hadden genoteerd waar ze nu echt gelukkig van worden, hebben ze bij hun eigen tekst passende afbeeldingen gezocht. Het eindresultaat is dan ook een mooi grafisch product waar we trots op mogen zijn: Happiness for me is .... Enfin, vul het zelf maar in ... geluk is immers iets persoonlijks. De producten van de leerlingen zijn terug te vinden op de social media Pinterest. Have a look at our classroom Pinterest account; it will certainly put a smile on your face ;-)
In het tweede en derde trimester zal A2A zich bezighouden met ‘A trip to London’. Dit is een project dat de leerlingen in groepjes van 4 á 5 leerlingen gaan uitvoeren: het organiseren van een driedaagse virtuele reis naar Londen. Ieder groepje verzorgt een dagdeel. Ze leren daardoor Londen en de Engelse cultuur beter kennen. Elk groepje gaat een gedeelte van Londen bekijken en maakt een dagindeling vol met boeiende, culturele activiteiten. Ze moeten daarbij altijd in hun achterhoofd houden dat de activiteiten voor zowel jongens en meisjes interessant moeten zijn. Met behulp van o.a. de Apps Wikihood en London Travel Guide kunnen ze extra achtergrondinformatie inwinnen en op de kaart hun activiteiten plannen. Uiteindelijk komen alle activiteiten samen doordat de groepjes hun dagdeel aan de andere groepjes presenteren. Samen een reis voorbereiden, samen een nieuwe horizon ontdekken.


En hoe gaat het met de derde klassen ? Voor zowel H3C als A3A zal dit schooljaar het iPad project in het teken staan van leesvaardigheid; het zogenaamde Readbox project. Het idee achter de Readbox is dat je naar het OLC gaat, naar de Readbox boekenkast gaat kijken welke Engelse boeken door medeleerlingen worden aanbevolen. Door middel van een QR-code (op een kaart naast het boek) willen we graag dat andere leerlingen van het Sint-Janscollege ook de verwerkingsopdrachten kunnen bekijken en eventueel boekrecensies of tags kunnen schrijven en achterlaten.


In het eerste trimester zijn we in de derde bezig geweest met een onderzoek naar leesvaardigheid. Kunnen leerlingen bij Engels door de inzet van een iPad hun leesvaardigheid verbeteren ? De uiteindelijke onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend, maar we hebben een hele ervaring opgedaan. We hebben zowel nadelen als voordelen mogen ervaren. De leerlingen hadden de teksten (eindexamens VMBO-KB en VMBO-GLTL) digitaal ter beschikking en konden de teksten door middel van hun iPad beluisteren. Leesstrategieën en woordenboekgebruik werden aangeleerd, veelvuldige vragen bij multiple choice vragen werden geleerd en twee examens werden geoefend in acht weken tijd. We zijn dan ook intensief bezig geweest. En wie weet komt er binnenkort een App op de markt waarbij je een gedeelte van de tekst en de vraag onder elkaar kunt zetten, zodat je een veel beter overzicht hebt over de te lezen tekst en niet de hele tijd hoeft te scrollen.


De leerlingen van beide derde klassen hebben nu, aan het eind van het eerste trimester, zelf een Engels boek uitgekozen. Aan de hand daarvan gaan ze geen gebruikelijk boekverslag schrijven, maar hebben ze de keuze uit een aantal verwerkingsopdrachten, zoals een boek trailer maken, een Prezi presentatie, een gedicht schijven naar aanleiding van een passage uit het boek, een stripverhaal of animatie creëren of een voorpagina van een krant. Ik hoop in maart de vele creatieve, persoonlijke en prachtige eindresultaten te mogen ontvangen zodat we jullie tijdens de Open Dag de creaties van onze leerlingen mogen tonen in het Open Leer Centrum van Sint-Jan. Kom vooral een kijkje nemen en vraag dan de leerlingen naar hun ervaringen in het leren en werken met een iPad!


Cérise Sangers-Keuren

maandag 25 november 2013

maandag 11 november 2013

De nieuwe opdracht voor geschiedenis 3 atheneum staat online

Er is een nieuw blog voor de opdracht voor geschiedenis voor de atheneum 3 klas.

Klik hier om naar het blog 'Selfies: back to the future' in history te gaan.

woensdag 30 oktober 2013

Flipping the classroom, maar dan een beetje anders...

De laatste weken is tijdens de Geschiedenislessen de Eerste Wereldoorlog behandeld.
De leerlingen van atheneum 3 kregen de opdracht om over een aantal onderwerpen met betrekking tot deze oorlog een filmpje te maken waarbij ze aan elkaar iets proberen uit te leggen. Tijdens het bestuderen van de stof voor het proefwerk over dit thema konden zij in een ELO (Edmodo) elkaars filmpjes bekijken.
Hieronder kunt u 3 van deze filmpjes bekijken.

Filmpje 1 gaat voornamelijk over de spanningen tussen de landen en is gemaakt door Lisa van Haandel en Janou de Koster.


Filmpje 2 is een nieuwe aflevering van 3 op Reis ;-). Deze leerlingen maakten een alternatieve aflevering over het Belgische plaatsje Diksmuide en bespreken de loopgraven. Het filmpje is gemaakt door Luc Brouns, Jeremy Kleuters en Kjel van Wijk.

 
Filmpje 3 vertel het verhaal over de loopgraven en bevat inhoudelijk nogal wat informatie.
Dit filmpje is gemaakt door Maren Lutgens en Lotter Alzer.