vrijdag 6 juni 2014

iPad ervaringen tijdens de muzieklessen


Beste collega’s,
Op onze school, Sint-Janscollege te Hoensbroek, werken we nu sinds enige tijd aan het project ‘Met  iPad op Pad’. Namens de school werd mij gevraagd of ik interesse had om deel uit te maken van deze pilot groep. Ik, Fred Kasperski, ben inmiddels vele jaren actief op deze school als docent Muziek & Ckv.
Toen mijn collega Tineke mij vroeg heb ik meteen positief gereageerd. Ik wilde zelf wel eens uitproberen of het inderdaad een goede zaak is om de iPad tijdens muzieklessen actief te gebruiken en niet afhankelijk te zijn van het oordeel van anderen. Ik moet eerlijk bekennen dat het me in het begin niet makkelijk af ging om dit nieuwe hulpmiddel te gebruiken. Inmiddels gaat het werken met de iPad een stuk beter, want ook nu geldt al doende leert men.
Toen ik begon was het vooral zoeken naar: waar kan ik de iPad tijdens mijn lessen het beste voor gebruiken/inzetten?
Ik ben begonnen de iPad te gebruiken als instrument. Elk trimester proberen we de leerlingen veel praktisch te laten bezig zijn d.m.v. zingen, spelen en allerlei ritmische activiteiten. Dus was het zoeken naar de juiste Apps. Bij enkele instrumenten Apps is het namelijk niet fijn dat het geluid vertraagd wordt weergeven. Gelukkig krijg je dan voldoende hulp van leerlingen die ook ijverig op zoek gaan naar geschikte Apps. Vervolgens ben ik aan de slag gegaan en hebben de leerlingen hun eerste speelstuk op de iPad moeten voorbereiden en uiteindelijk moeten spelen voor een cijfer. En ik moet zeggen dat het resultaat me niet is tegengevallen. Wel is het wennen.
Na deze eerste stappen wil je natuurlijk verder. Via enkele behulpzame en meer ervaren collega’s kreeg ik voldoende tips om de iPad ook op andere manieren te gebruiken. Hij leent zich bijvoorbeeld ook uitstekend om met leerlingen bezig te zijn met de ‘vorm’ en ‘opbouw’ van een muziekstuk. Hiervoor werk ik met de App ‘Garageband’, waar de leerlingen hun eigen muziekstukken in kunnen maken. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen hun ideeën meteen hoorbaar kunnen beluisteren.
Deze opdracht kan zowel individueel alsook in tweetallen goed gedaan worden. Het resultaat sturen de leerlingen dan via de mail door.
Veder is de iPad ook handig voor muzieklessen omdat de leerling meteen geluiden en beelden kan binnenhalen bij voorbeelden. Dit is wel zo makkelijk bij ‘instrumentenkennis’.
En een laatste item waar ik de iPad voor gebruik is om de muziekgeschiedenis, zowel klassiek als popmuziek, te verlevendigen.  
Kortom mijn eerste ervaringen begonnen moeizaam, maar naarmate we langer bezig zijn begint het voor mijn vak steeds meer vruchten af te werpen. Dit wil echter niet zeggen dat ik alleen nog maar met de iPad zou willen werken. Voor mij is het op dit moment een welkome aanvulling.
Fred Kasperski

woensdag 28 mei 2014

In beweging met de iPad


Een blog schrijven, altijd lastig.
In een niet al te lang en saai verhaal je ervaringen delen.
Ik ga het proberen.
De iPad klas A3a gaf ik vorig schooljaar ook al les, maar toen had ik nog geen iPad. Het was toen al vaak handig dat de leerlingen er een hadden en ze gebruikten hun iPad om elkaar te filmen zodat we bewegingsanalyses konden maken.
Soms zijn aanwijzingen moeilijk om te zetten in bewegingsverandering, totdat leerlingen letterlijk zien wat ze fout doen. Dan valt het kwartje en gaat het in heel veel gevallen ineens goed.
Vanaf kerst 2013 beschik ik zelf ook over een iPad. Helaas heb ik in de gymzaal geen internet of Wi-Fi en dat maakt het geheel lastig om ter plekke dingen op te zoeken.
De opdrachten om thuis acrogym oefeningen op te zoeken en op te slaan is dan wel handig maar daar voegt een iPad weinig aan toe. De bewegingsanalyses zijn echt fantastisch!!
Ik heb 2 apps gedownload die erg interessant zijn. Helaas zijn ze met internetverbinding nog interessanter omdat ik dan een analyse kan maken naast een perfect uitgevoerde beweging. Nu moet ik een leerling filmen en dan met pijlen en lijnen aangeven wat er mis gaat.
Bij een spelvorm is het ook heel handig want je kunt een stuk van het spel filmen, samen bekijken, slow motion, stilzetten en met lijnen erin tekenen.
Dat voegt enorm veel toe aan je les. Voorheen moest ik van te voren afspreken dat als ik d.m.v. een fluitsignaal het spel stilzette iedereen moest bevriezen. Leuke situaties krijg je dan maar minder effectief natuurlijk. Want je hebt steeds het spel stil liggen.
Kortom is mijn conclusie dat het fantastisch werkt maar ook echt meer zou werken als we internet hadden in de gymzaal! Ik ben van plan om volgend schooljaar de leerlingen zelf toernooi schema’s te laten maken en meer in te gaan op het filmen van elkaars beweging (met namen bij de kleinere turnonderdelen) en dan met je groepje bekijken wat goed gaat en wat niet. Uiteraard eerst thuis een bewegingsanalyse maken van de te oefenen beweging.
Op naar schooljaar 2014-2015! Ik heb er zin in!
P. van Galen

dinsdag 27 mei 2014

Flippen?

Vorig schooljaar ben ik gestart met H2c, de havo iPad-klas. Dit jaar natuurlijk de klas als H3c meegenomen naar een hoger leerjaar. Vorig jaar ben ik ook gestart met flipping the classroom en dit heb ik dit jaar  verder uitgewerkt.

Voor mijn vak economie heb ik flipping the classroom in het begin van dit schooljaar vanaf les 1 weer ingezet. En nu nog sterker dan vorig schooljaar. Van elke les wordt een filmpje opgenomen en leerlingen schrijven deze les over in hun aantekeningenschrift. De volgende les kunnen dan vragen worden gesteld over het filmpje. En de rest van de lestijd wordt besteed aan huiswerk maken en leren. En ik heb nu genoeg tijd om door de klas lopen en hulp bieden bij het maakwerk. Dus leerlingen hebben nu altijd hun huiswerk in orde :-)

Om een goede vergelijking te kunnen maken heb ik het eerste trimester dezelfde proefwerken gegeven als vorig schooljaar in klas 3, toen ik flipping the classroom nog niet had toegepast. Het gemiddelde viel ruim één punt hoger uit. Flippen werkt!

Maar als groot voordeel moet ik toch ook echt benoemen dat als leerlingen een les missen er niets meer aan de hand is. De les kan thuis bekeken worden. En ook nog zo vaak als je wilt. Voor een proefwerk kun je desgewenst alle filmpjes nogmaals bekijken. Heerlijk toch, zo'n docent op afroep.

De lessen van de stagiaire waren natuurlijk anders dan de lessen van de eigen docent. En ook dan is het voor mij als docent geen extra moeite om de lessen op te nemen en te flippen. Zo kregen de leerlingen de lessen zelfs op twee manieren aangeboden.

Zoals je kunt lezen, ik ben enthousiast! Ik zal in de toekomst blijven flippen en proberen steeds professionelere filmpjes te gaan maken.

Mevr. van der Wal

vrijdag 21 maart 2014

Met iPad op Pad, 2 ½ jaar verder….


Als ict coördinator en docente geschiedenis ben ik nu ongeveer 2 ½ jaar bezig met het lesgeven met een iPad, het coördineren van dit project, uitbreiding van docenten en leerlingen die met dit tablet werken en een Master Evidence Based Innovation in Teaching. De ervaringen van docenten en leerlingen delen we op dit blog en ook plaatsen we regelmatig eindproducten van onze leerlingen.
Voor de projecten die ik samen met mijn leerlingen op dit moment uitvoer, wil ik u verwijzen naar het blog van het Selfie project van atheneum 3 en het blog van Code-R van havo 3.
Inmiddels ben ik voor wat betreft mijn studie bezig met de master thesis en heb ik in mijn derde paper al enkele onderzoeksresultaten kunnen presenteren voor het werken met een iPad voor het vak geschiedenis op 3 havo en 3 atheneum middels de evidence based onderzoekmethode.
In mijn master thesis zal het onderzoek worden uitgebreid met de resultaten van de  vakken Duits (kijk- en luistervaardigheid) en Engels (leesvaardigheid).
Op dit moment zijn er op onze school ongeveer 90 leerlingen die werken met een iPad en 13 docenten (onder- en bovenbouw en diverse vakken) en zijn we bezig met plannen voor schooljaar 2014 – 2015.

woensdag 22 januari 2014

Werken met de iPad, dhr. Heinemans


Of ik een stukje wil schrijven in het blog van de iPadklas? Natuurlijk wil ik dat, maar wat is de boodschap die ik heb? Wat vind ik van het werken met de iPad? Heeft het alleen maar voordelen of kom ik ook nadelen tegen?


Om maar met de deur in huis te vallen: ik vind het moeilijk. Ik repareer computers van vrienden en collega’s, ben een iPhonegebruiker van het eerste uur, had altijd een iPod en zowel met Windows als OSX kan ik overweg. Het werken met een iPad in de klas zal dus wel een makkie worden. Technologie is niet meer weg te denken uit onze samenleving en dus is integratie in het onderwijs een volgende logische(?) stap. Daarnaast vind ik dat ik als lid van de schoolleiding van dichtbij moet ervaren of en hoe een device een les kan verrijken.


Tot zover de verwachtingen. In de praktijk verloopt het allemaal wat stroever. Natuurlijk zie ik de voordelen: ik heb weinig kopieerwerk, bereik mijn leerlingen van A3A snel,  zij raken geen aantekeningen meer kwijt en als er een les verschoven wordt, hebben ze meestal toch de juiste ‘ boeken’ bij zich.


Toch merk ik ook dat ik moeite heb met het onbekende: leerlingen zijn sneller afgeleid, communiceren onopvallender (voor mij in ieder geval) met elkaar. Daar waar je vroeger als docent zag dat een leerling een briefje doorgaf aan een andere leerling voorzien van lachwekkende tekst, daar zie ik nu alleen maar leerlingen grijnzen naar elkaar, niet wetende wat de boodschap was, wie de ontvanger is, maar vooral wie de ontvanger is.

Maar goed, je kunt als docent nu eenmaal niet alles onder controle hebben.

Tot nu toe gebruik ik de iPad voornamelijk als digitaal boek, iets wat ik dit schooljaar nog wil uitbreiden. Binnenkort starten we met spreekbeurten en wat is er mooier om aan het eind van de spreekbeurt de leerlingen om hun mening te vragen op een interactieve manier? Met één druk op de knop de sterke en de zwakke punten van de spreker op het bord. Want kritiek geven, is ook  iets wat ik leerlingen wil leren. Helaas merk ik in de praktijk dan men dit moeilijk vindt, tenzij het kritiek is die de docent betreft. Vragen in het verleden aan leerlingen wat zij van een spreukbeurt vonden, leverde te vaak een gemompeld “ja, was wel goed” op.  Met behulp van de iPad hoop ik de drempel tot het leveren van terechte kritiek naar elkaar toe te verlagen.


Verder ben ik erg benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van collega Bröcheler. Hieruit zal moeten blijken of het werken met een device aantoonbaar betere resultaten oplevert.  Ongeacht de uitkomst van dit onderzoek is mij nu al duidelijk dat niet alleen de leerlingen deze uitkomsten zullen beïnvloeden, maar het met name de bevlogen docent is die een groot stempel zal drukken op de uitkomsten.  Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

I. Heinemans
teamleider brugklassen en docent Nederlands

maandag 6 januari 2014

iPad project Wiskunde, dhr. H. Kusters


iPad project Wiskunde
Klas A2A
H. Kusters
schooljaar 2013-2014


Sinds dit schooljaar doet wiskunde in klas A2a ook mee aan de pilot “Met de ipad op pad”. Toen mij gevraagd werd om mee te doen, heb ik meteen “ja” gezegd. Ik ben namelijk heel erg benieuwd welke meerwaarde een tablet voor het leren van wiskunde uiteindelijk kan hebben. Tijdens het eerste trimester zijn we in de wiskundeles vooral oriënterend en onderzoekend met de ipad bezig geweest. We hebben tot nu toe voornamelijk gekeken welke apps geschikt zijn voor het wiskunde-onderwijs. Hieronder volgt een verslag van de activiteiten die we tot nu gedaan hebben.
Meteen vanaf het begin gebruiken de leerlingen een pdf-kopie van het wiskundeboek op de ipad. Dit is natuurlijk al een voordeel. Geen zware boeken meeslepen en altijd je boek bij je. Het “digitale”boek werd verstrekt via de app “Dropbox”. Vanaf het volgende trimester zullen we gaan kijken of we met de app “Pdf-expert” ook aantekeningen in het digitale boek kunnen gaan maken.

De eerste app die de leerlingen al snel hadden gevonden was “My script calculater”. Door middel van handschriftherkenning geeft deze app het antwoord van een berekening die je op de ipad hebt geschreven. Tijdens de reken- en wiskundelessen gebruiken de leerlingen deze app vaak om zelf gemaakte berekeningen en antwoorden te controleren.In de rekenlessen maken we gebruik van een digitale interactieve rekenmethode “Rekenblokken”. Dit is een digitale interactieve rekenmethode waarin de docent de resultaten van de leerlingen kan volgen. Jammer genoeg is deze methode nog niet beschikbaar in een app. Maar met behulp van de hulpapp “Puffin” kunnen de leerlingen deze methode in de klas toch op hun ipad gebruiken. Helaas is het huidige wifi-netwerk ontoereikend en kunnen we deze activiteit niet altijd optimaal inzetten. Hopelijk krijgen we op school snel een goed werkend wifi-netwerk.Om te controleren of de leerlingen de leerstof begrepen hebben, gebruik ik de response-software van het digibord. De leerlingen geven met de ipad antwoord op meerkeuze en/of open vragen die ze op het bord en op hun ipad zien. Als alle leerlingen de antwoorden op de vragen hebben gegeven, krijgt de docent een overzicht van de resultaten per vraag en van de hele toets. Op deze manier kun je heel snel zien welke leerlingen welke onderdelen nog niet goed begrepen hebben.
 


Tijdens de wiskundeles gebruiken we ook de app “Proconnect”. Met deze app kunnen leerlingen contact maken met het digibord. Leerlingen geven bijvoorbeeld antwoorden op meerkeuze of goed/fout-vragen die de docent op het bord heeft gezet. Ook kan de docent hiermee een op het digibord klaargezette of geschreven opdracht doorsturen naar de ipads van alle leerlingen. Nadat de leerling de opdracht heeft uitgewerkt op de tablet sturen ze dit weer terug naar het bord. De docent kan op deze manier de uitwerkingen van leerlingen op het bord vergelijken en bespreken. Door deze mogelijkheid wordt de interactiviteit binnen de klas veel groter.
Met deze app kun je ook met behulp van een spelvorm de rekenvaardigheid aanleren. De “muizenrace” is bijvoorbeeld een wedstrijd waarin je door snel goede antwoorden te geven op hoofdrekensommetjes winnaar kunt worden.


Een andere activiteit die we dit trimester zijn gestart is het maken van uitlegfilmpjes door de leerlingen. Met behulp van de app “Educreations” maken leerlingen nadat de leerstof is uitgelegd èn verwerkt zelf een uitlegfilmpje. Met deze leeractiviteit spreek je bij de leerling een hoger leerniveau aan. Hieronder zie je een geweldig voorbeeld.


Met behulp van de site “AlgebraKIT-trainer” kunnen leerlingen eindeloos algebraïsche vaardigheden oefenen. “AlgebraKIT-trainer” is een gratis online Computer Algebra Systeem voor het trainen van de algebraische vaardigheden. Het programma genereert oefenopgaven en geeft ook de uitwerkingen. De leerlingen kiezen uit een menu de algebraische vaardigheid die ze willen gaan oefenen. Ze genereren een opgave en maken deze op papier. Met de “AlgebraKIT-trainer” kunnen ze de uitwerkingen controleren.
Ter voorbereiding op het bestuderen van het proefwerk in de proefwerkweek hebben leerlingen met behulp van de app “iMindMap” een overzicht van de leerstof gemaakt. Hieronder staan enkele resultaten van de mindmaps gemaakt door leerlingen.

Tijdens de meetkundelessen hebben we gebruik gemaakt van de app “Geogebra”. Met deze app kun je o.a. meetkunde inzichtelijker  maken. Zo kun je bijvoorbeeld de middelloodlijnen van een driehoek tekenen en zien dat de middelloodlijnen van een driehoek door één punt gaan. Indien je de vorm van de driehoek veranderd zullen de middelloodlijnen door één punt blijven gaan. Je kunt met deze app ook grafieken van formules tekenen en manipuleren. We zullen dit in het volgende trimester gaan gebruiken.
 zondag 8 december 2013

Van het Going back to school project via het Happiness Project naar het Readbox ProjectWe zijn inmiddels al weer een aantal maanden geleden gestart met het schooljaar
2013 -2014 en zitten nu zo tegen het einde van het kalenderjaar aan. De dagen worden korter, maar onze leerlingen zitten niet stil achter hun iPad... integendeel, de tweede en derde klassen zijn volop bezig met het vak Engels.


Eind augustus werden nieuwe iPads uitgedeeld aan de leerlingen van A2A. En vrij vlug zijn we begonnen aan het Going back to school project. De leerlingen hebben een Amerikaanse tekst gelezen en beluisterd. Deze tekst ging erover dat het voor leerlingen eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk is om na twee maanden zomervakantie weer naar school te gaan. Je moet immers na zeven weken vrijheid weer in het schoolritme komen: elke dag vroeg opstaan, je kunnen concentreren tijdens de lessen en na school weer aan de slag gaan met je huiswerk. In de tekst werd ook een aantal tips gegeven om de leerlingen op weg te helpen in dit nieuwe schooljaar. De leerlingen zijn vervolgens in groepjes aan de slag gegaan. Elk groepje heeft een poster ontworpen met 10 gouden tips voor een succesvol schooljaar. Na enkele weken konden we zes prachtige posters laten afdrukken. Ze zijn te bewonderen in lokaal SC119.Met al deze goede tips op zak zijn we gestart met het Happiness Project. Geluk; iedereen lijkt er wel naar op zoek, maar wat is het eigenlijk ? Door middel van een tekst werden de leerlingen aan het denken gezet. Nadat de leerlingen voor zichzelf hadden genoteerd waar ze nu echt gelukkig van worden, hebben ze bij hun eigen tekst passende afbeeldingen gezocht. Het eindresultaat is dan ook een mooi grafisch product waar we trots op mogen zijn: Happiness for me is .... Enfin, vul het zelf maar in ... geluk is immers iets persoonlijks. De producten van de leerlingen zijn terug te vinden op de social media Pinterest. Have a look at our classroom Pinterest account; it will certainly put a smile on your face ;-)
In het tweede en derde trimester zal A2A zich bezighouden met ‘A trip to London’. Dit is een project dat de leerlingen in groepjes van 4 á 5 leerlingen gaan uitvoeren: het organiseren van een driedaagse virtuele reis naar Londen. Ieder groepje verzorgt een dagdeel. Ze leren daardoor Londen en de Engelse cultuur beter kennen. Elk groepje gaat een gedeelte van Londen bekijken en maakt een dagindeling vol met boeiende, culturele activiteiten. Ze moeten daarbij altijd in hun achterhoofd houden dat de activiteiten voor zowel jongens en meisjes interessant moeten zijn. Met behulp van o.a. de Apps Wikihood en London Travel Guide kunnen ze extra achtergrondinformatie inwinnen en op de kaart hun activiteiten plannen. Uiteindelijk komen alle activiteiten samen doordat de groepjes hun dagdeel aan de andere groepjes presenteren. Samen een reis voorbereiden, samen een nieuwe horizon ontdekken.


En hoe gaat het met de derde klassen ? Voor zowel H3C als A3A zal dit schooljaar het iPad project in het teken staan van leesvaardigheid; het zogenaamde Readbox project. Het idee achter de Readbox is dat je naar het OLC gaat, naar de Readbox boekenkast gaat kijken welke Engelse boeken door medeleerlingen worden aanbevolen. Door middel van een QR-code (op een kaart naast het boek) willen we graag dat andere leerlingen van het Sint-Janscollege ook de verwerkingsopdrachten kunnen bekijken en eventueel boekrecensies of tags kunnen schrijven en achterlaten.


In het eerste trimester zijn we in de derde bezig geweest met een onderzoek naar leesvaardigheid. Kunnen leerlingen bij Engels door de inzet van een iPad hun leesvaardigheid verbeteren ? De uiteindelijke onderzoeksresultaten zijn nog niet bekend, maar we hebben een hele ervaring opgedaan. We hebben zowel nadelen als voordelen mogen ervaren. De leerlingen hadden de teksten (eindexamens VMBO-KB en VMBO-GLTL) digitaal ter beschikking en konden de teksten door middel van hun iPad beluisteren. Leesstrategieën en woordenboekgebruik werden aangeleerd, veelvuldige vragen bij multiple choice vragen werden geleerd en twee examens werden geoefend in acht weken tijd. We zijn dan ook intensief bezig geweest. En wie weet komt er binnenkort een App op de markt waarbij je een gedeelte van de tekst en de vraag onder elkaar kunt zetten, zodat je een veel beter overzicht hebt over de te lezen tekst en niet de hele tijd hoeft te scrollen.


De leerlingen van beide derde klassen hebben nu, aan het eind van het eerste trimester, zelf een Engels boek uitgekozen. Aan de hand daarvan gaan ze geen gebruikelijk boekverslag schrijven, maar hebben ze de keuze uit een aantal verwerkingsopdrachten, zoals een boek trailer maken, een Prezi presentatie, een gedicht schijven naar aanleiding van een passage uit het boek, een stripverhaal of animatie creëren of een voorpagina van een krant. Ik hoop in maart de vele creatieve, persoonlijke en prachtige eindresultaten te mogen ontvangen zodat we jullie tijdens de Open Dag de creaties van onze leerlingen mogen tonen in het Open Leer Centrum van Sint-Jan. Kom vooral een kijkje nemen en vraag dan de leerlingen naar hun ervaringen in het leren en werken met een iPad!


Cérise Sangers-Keuren